O nás

Obchodní společnost města Ostravy byla založená v roce 1998 pod názvem Ostravské výstavy a.s. Od 1.7. 2018 se společnost sloučila s Ostravským informačním servisem, s.r.o. Ke dni 8. 10. 2018 došlo k oficiální změně názvu společnosti na Černá louka s.r.o. Součástí společnosti Černá louka s.r.o. jsou pobočky městských infocenter Ostravainfo a agenda tzv. Destinačního managementu, dále Černá louka a Slezskoostravský hrad. Činnost obchodní společnosti se zaměřuje především na pořádání akcí jako festivalů, výstav, veletrhů, kongresů a konferencí a dále správu majetku statutárního města Ostravy a poskytování informačních služeb obyvatelům města a turistům.

Černá louka je oblast nacházející se v těsné blízkosti centra statutárního města Ostrava na katastru městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Díky své strategické poloze se stalo oblíbeným místem k relaxaci nejen pro rodiny s dětmi a sportovce, kteří využívají jak workoutové kondiční nástroje, tak běžecké trasy vedoucí z areálu k blízké řece Ostravici a do prostoru Slezskoostravého hradu. Vizí společnosti je Černou louku i nadále rozvíjet a vytvořit z ní veřejný prostor se spoustou zeleně, relaxačním i sportovním zázemím, místem setkávání lidí a kreativním koutem centra města. V současné době areál patří mezi pět nejvýznamnějších míst v ČR, kde se pořádají významné regionální akce jako Festival v ulicích, Olympijské festivaly, venkovní divadelní tour Spectaculo Interresse, ale také v rámci pavilonu A Infotherma, Knižní festival Ostrava nebo prodejní výstavy jako Kreativ Ostrava či Výstava koček. 

Destinační management TO Ostravsko zajišťovaný společností Černá louka s.r.o. koordinuje aktivity v oblasti turismu a realizuje marketingové aktivity na cílových trzích. Cílem destinačního managementu TO Ostravsko je posílit povědomí o turistickém potenciálu Ostravy, zlepšit vnímání značky OSTRAVA!!! mimo samotné město a rozvíjet značku Turistické oblasti Ostravsko (VISITOSTRAVA!!!). Destinační management TO Ostravsko dále provozuje turistická informační centra OSTRAVAINFO!!! a infocentrum INFO JIH!!!, zajišťuje průvodcovskou službu a spravuje turistický informační portál www.visitostrava.eu

OstravaInfo vzniklo za účelem poskytování služeb občanům statutárního města Ostrava a návštěvníkům města. Na svých webových stránkách prezentuje důležité informace o kulturně společenském dění ve městě a jeho blízkém okolí, zajišťuje služby občanům města jako prodej vstupenek na kulturní akce. Turisté si na 6 městských a 1 mimoměstské pobočce mohou zakoupit ostravské suvenýry, jízdenky na MHD, vlaky, dostanou zde praktické informace nejen v českém jazyce. Průvodcovská služba Ostravainfo zajišťuje komentované prohlídky města Ostrava. Více informací naleznete na webu www.ostravainfo.cz  

Slezskoostravský hrad  byl v roce 2004 převeden do správy obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. a to ve zcela zdevastovaném stavu. Následně prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době se zde nejvíce historických prvků nalézá ve vstupní bráně; nově se v hradní věži nachází Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty. Objekt hradu je umístěný z jedné strany při soutoku řek Ostravice a Lučiny a z druhé strany navazuje ve volnou plochu s tzv. valy, která poskytuje zázemí mnoha akcím. Místo je vhodné pro pořádání koncertů, festivalů, sportovních akcí a velkých happeningů, z některých vyjmenujeme např. Colours of Ostrava 2002-2012, setkání veteránů, Běh pro Paměť národa 2019. Více informací na webu www.slezskoostravskyhrad.cz.


© 2019 - 2020 Černá louka s.r.o.    |    Zásady ochrany osobních údajů    |    Obchodní podmínky