O nás

Obchodní společnost města Ostravy byla založená v roce 1998 pod názvem Ostravské výstavy a.s. Od 1.7. 2018 se společnost sloučila s Ostravským informačním servisem, s.r.o. Ke dni 8. 10. 2018 došlo k oficiální změně názvu společnosti na Černá louka s.r.o. Součástí společnosti Černá louka s.r.o. jsou pobočky turistických informačních center OSTRAVAINFO!!! a agenda Destinačního managementu, dále Černá louka, Slezskoostravský hrad a LODĚNICE!!!. Činnost obchodní společnosti se zaměřuje především na pořádání akcí jako festivalů, výstav, veletrhů, kongresů a konferencí a dále správu majetku statutárního města Ostravy a poskytování informačních služeb obyvatelům města a turistům.

Černá louka je oblast nacházející se v těsné blízkosti centra statutárního města Ostrava na katastru městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Díky své strategické poloze se stalo oblíbeným místem k relaxaci nejen pro rodiny s dětmi a sportovce, kteří využívají jak workoutové kondiční nástroje, tak běžecké trasy vedoucí z areálu k blízké řece Ostravici a do prostoru Slezskoostravého hradu. Vizí společnosti je Černou louku i nadále rozvíjet a vytvořit z ní veřejný prostor se spoustou zeleně, relaxačním i sportovním zázemím, místem setkávání lidí a kreativním koutem centra města. V současné době areál patří mezi významná místa v ČR, kde se pořádají regionální akce jako venkovní divadelní tour Spectaculo Interresse, ale také v rámci pavilonu A Infotherma, Knižní festival Ostrava, festival Zdraví a Duše, prodejní výstava Kreativ Ostrava a také kongresy a konference.  

Destinační management TO Ostravsko zajišťovaný společností Černá louka s.r.o. koordinuje aktivity v oblasti turismu a realizuje marketingové aktivity na cílových trzích. Cílem destinačního managementu TO Ostravsko je posílit povědomí o turistickém potenciálu Ostravy, zlepšit vnímání značky OSTRAVA!!! mimo samotné město a rozvíjet značku Turistické oblasti Ostravsko (VISITOSTRAVA!!!). Destinační management TO Ostravsko dále provozuje turistická informační centra OSTRAVAINFO!!! a infocentrum INFO JIH!!!, zajišťuje průvodcovskou službu a spravuje turistický informační portál www.visitostrava.eu

OstravaInfo vzniklo za účelem poskytování služeb občanům statutárního města Ostrava a návštěvníkům města. Na svých webových stránkách prezentuje důležité informace o kulturně společenském dění ve městě a jeho blízkém okolí, zajišťuje služby občanům města jako prodej vstupenek na kulturní akce. Turisté si na pěti pobočkách mohou zakoupit ostravské suvenýry, jízdenky na MHD, vlaky, dostanou zde praktické informace nejen v českém jazyce. Průvodcovská služba Ostravainfo zajišťuje komentované prohlídky města Ostrava. Více informací naleznete na webu www.ostravainfo.cz  

Slezskoostravský hrad  byl v roce 2004 převeden do správy obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. a to ve zcela zdevastovaném stavu. Následně prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době se zde nejvíce historických prvků nalézá ve vstupní bráně; nově se v hradní věži nachází Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty. Objekt hradu je umístěný z jedné strany při soutoku řek Ostravice a Lučiny a z druhé strany navazuje ve volnou plochu s tzv. valy, která poskytuje zázemí mnoha akcím. Místo je vhodné pro pořádání koncertů, festivalů, sportovních akcí a velkých happeningů, z některých vyjmenujeme např. Colours of Ostrava 2002-2012, setkání veteránů, Běh pro Paměť národa 2019, studentský Majáles a další. Více informací na webu www.slezskoostravskyhrad.cz.

Od října 2020 má společnost nově ve své správě také objekt Loděnice!!!. Toto víceúčelové zařízení umístěné v blízkosti soutoku řek Lučina a Ostravice bylo slavnostně otevřeno 3.9. 2015 a zaměřuje se na na volnočasové aktivity související se sportem a vodáctvím jako např. půjčovna lodiček či cvičná lezecká stěna, dále je zázemím pro vodáky (společnost Tzunami) a edukaci v tematickém rozsahu daném blízkosti řeky. Původní stavbu město převzalo od vodáckého spolku Campanula, který v průběhu realizace od stavby ustoupil. Dohoda umožnila, aby po dokončení  revitalizaci řeky Ostravice realizované prostřednictvím mnoho dalších projektů, nestál na jejím břehu jen skelet nedokončené stavby spolku Campanula. Práce na dostavbě objektu byly ukončeny v červnu 2015; v tomto období probíhal rovněž výběr budoucího provozovatele Loděnice, kterým se stal spolek Odra. Ten zde působil do října 2020. Více informací na webu www.lodenice-ostrava.cz 

Projekty a dotace firmy

Název projektu: Elektromobil za diesel 2020 (více informací v příloze)

Název projektu: Revitalizace prostoru před pavilonem A na Černé louce 2021 - Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy 

Název projektu: Společná historie hrou (více informací v příloze)cerna-louka-pavilon-aelektromobil-nissan-env200-evalia-teknaelektromobil-nissan-env200-evalia-teknaelektromobil-nissan-env200-evalia-tekna

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o.    |    Zásady ochrany osobních údajů    |    Obchodní podmínky