AKCE ZRUŠENA

E-Mobilita - PŘESOUVÁME

Diskuzní fórum k problematice snižování emisí a uhlíkové stopy v dopravě


Diskusní fórum k problematice snižování emisí a uhlíkové stopy v dopravě naváže na konferenci i-Mobilita, která se uskutečnila 15. 3. 2019 na Černé louce v Ostravě a jejímž cílem bylo osvětlit proměny města Ostrava a chytrého regionu Moravskoslezského kraje v oblasti inteligentní dopravy beroucí ohled na životní prostředí.

Také ročník 2020 bude věnován chytré mobilitě, jejímu současnému stavu v MS kraji, možnostem jejího rozvoje jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Představíme dotační možnosti vhodné pro města, obce i soukromé subjekty, zabývat se budeme legislativou, její připraveností na expanzi nízkouhlíkové dopravy ať už na bázi elektromotorů, plynu či vodíku. Dalšími tématy budou infrastruktura MSK a její připravenost na ekologizaci dopravy, vhodné softwarové zajištění infrastruktury a technická specifika plynoucí z používání alternativních pohonů. Ve speciálním bloku rozvineme debatu o veřejné dopravě a komunálních službách, probereme situaci ve firemní dopravě a soukromém sektoru. Cílem je inspirovat a podělit se o cenné a praktické informace. 

Záštitu nad diskuzním fórem převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Pro koho je fórum určeno:

  • Starostové měst a obcí, výrobci ekologických dopravních prostředků, provozovatelé firemních flotil, 
  • Studenti SŠ a VŠ, odborná veřejnost

Tematické okruhy:

Stav a vize, přístup MSK, ČR a EU (9:30 – 10:45)

  • Stav a vize ekologizace dopravy
  • Dotační možnosti pro města, obce i soukromý sektor a stávající legislativa

Infrastruktura regionu (11:00 – 12:00)

  • Stav stávající infrastruktury a její připravenost na ekologizaci dopravy
  • Dobíjecí stanice, plničky CNG, sklady a údržba baterií a software

 Veřejní doprava a komunální služby (12:45 – 13:45)

  • Stávající síť veřejné dopravy – ekologizace vs. efektivita
  • Komunální služby – stávající stav a potřeba změny

 Firemní doprava (14:00 – 15:00)

  • Stávající stav firemních flotil
  • Zkušenosti velkých i středních firem s příklady dobré praxe

 
Organizátoři:

     


Generální partneři:

           

Vstupné:

Informace o registraci účastníku na diskuzní fórum brzy zveřejníme. 


Kontakty:

Organizátory fóra jsou: Černá louka s.r.o. a 4machines s.r.o.

 

Kontaktní osoba

Jana Jílková

jana.jilkova@cerna-louka.cz 

+420 606 035 557

 

Mediální partner

  


Ke stažení:

MŽP - Brabec.pdf (0.02 MB)

pozvánka.pdf (1.47 MB)

Zpět na přehled akcí

© 2019 - 2020 Černá louka s.r.o.    |    Zásady ochrany osobních údajů    |    Obchodní podmínky