Demolice pavilonu E

26.6.2021

Proč musí jít pavilon E na Černé louce k zemi?

Demolice pavilonu E je součástí dlouhodobých investiční a revitalazačních plánů ul. Pivovarská, která bude spolu s plánovanou Univerzitní ulicí obsluhovat domy od Havlíčkova nábřeží po Trojhalí.

Nová Pivovarská ulice preferuje pěší a cyklistickou dopravu a bude také sloužit hromadné dopravě. První část Nové Pivovarské vede zastavěným územím, kde je ale stále několik proluk, které budou v brzké době zastavěny. Druhá část ulice pak obslouží nově vznikající území včetně nových fakult a postupně vznikající zástavbu od Nové Karoliny směrem k historickému jádru města.

Ulice napomůže k provázání historického centra a Černé louky. V květnu letošního roku začala demolice pavilonu E v areálu Černé louky a první etapa proměny této ulice.

REKONSTRUKCE PIVOVARSKÉ ULICE Lokalita: Moravská Ostrava Investice: 65 mil. Kč

Zdroj: měsíčník SM Ostrava Radnice.

Více info také na MS Deník

Zpět

© 2019 - 2023 Černá louka s.r.o.    |    Zásady ochrany osobních údajů    |    Obchodní podmínky