Výzva pro zájemce o stánkový prodej na akci Ostravské Vánoce

5.9.2021

Výzva pro zájemce o stánkový prodej

Společnost Černá louka s.r.o. jako realizátor projektu "Ostravské Vánoce 2021", která proběhne v termínu 26. 11. - 23. 12. 2021, vyzývá zájemce o podnájem prodejních stánků s dárkovým zbožím (rukodělné výrobky, dárkové předměty a potraviny) na vánočních trzích. 

aby do 30. 9. 2021 zaslali na e-mailovou adresu info@ostravainfo.cz vyplněný dotazník (odkaz ke stažení dotazníku najdete v dolní části tohoto článku) spolu s max. 5 fotografií nabízené sortimentu případně podoby prodejního stánku z předchozích akcí. 

V případě nejasností kontaktujte v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 infolinku +420 606 070 620.

VÝBĚR ZÁJEMCŮ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Při výběru zájemců se bude vycházet z těchto kritérií:

  • Sortiment zájemcem nabízeného zboží, občerstvení nebo řemesel, a to s ohledem na charakter celé akce, přičemž lépe budou hodnoceni zájemci, kteří nabídnou sortiment lépe odpovídající charakteru akce, jejímž cílem je představit návštěvníkům především tradiční lidová řemesla, tradiční výrobky a specifickou regionální gastronomii
  • Dosavadní zkušenosti zájemce s účastí na akcích podobného charakteru včetně dohledatelných a doložitelných referencí, přičemž lépe budou hodnocení zájemci, kteří prokážou rozsáhlejší zkušenosti s účastí na akci podobného charakteru
  • Dosavadní zkušenosti organizátora se zájemcem o přidělení prodejního místa
  • Akceptování a splnění podmínek realizátora Ostravských Vánoc 2021
  • Výhodou je zvolení prodloužené doby pronájmu do 2.1.2022

Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim přisuzované váhy. Organizátor vybere ty nabídky, které na základě jejich komplexního posouzení ve vzájemných souvislostech nejlépe naplní výše uvedená kritéria.

Zájemci budou následně kontaktováni s detailními informacemi o podmínkách podnájmu.

Na spolupráci se těší,
Tým Ostravských Vánoc 2021

ostravske-vanoce

dotazník pro zájemce o prodejní stánky Ostravské Vánoce 2021.docx (0.15 MB)

Mapa ostravské vánoce.pdf (0.21 MB)

Zpět

© 2019 - 2023 Černá louka s.r.o.    |    Zásady ochrany osobních údajů    |    Obchodní podmínky